Stavebně obchodní společnost

Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.

Provoz vodovodů
Služby
O nás
Reference
Kontakt

Služby

PLYN

Provádíme výstavbu, přeložky a rekonstrukce VTL, STL, NTL plynovodů, regulačních stanic a regulačních zařízení. Vykonáváme měření, revize, zkoušky a kontroly na plynovodech.

VODOVODY A KANALIZACE

Provádíme výstavbu, rekonstrukce a opravy vodovodů, kanalizací, tlakových kanalizací a vodovodních i kanalizačních přípojek.

PROVOZ VODOVODŮ

Provozujeme vodovody a kanalizace včetně ČOV ve více než 12 obcích Drahanské vrchoviny. Našim základním posláním je péče o životní prostředí a dodávka kvalitní pitné vody pro všechny naše odběratele.

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Provádíme výstavbu a rekonstrukce parovodů a horkovodů.

PROJEKCE

Cílem projekční kanceláře je poskytovat projekční činnost ve výstavbě jak pro rodiny, které přemýšlí o výstavbě rodinného domu, tak i pro obce či právnické osoby.

MECHANIZACE A DOPRAVA

Společnost vlastní kompletní dopravu, mechanizaci a hutnící prostředky nezbytné pro vlastní činnost.

O nás

Naše společnost byla založena na podzim roku 1991 a vlastní činnost zahájila na jaře roku 1992. Činnost společnosti byla orientována na výstavbu inženýrských sítí. V letech 1992-1998 byla nosným programem výstavba plynovodů a ostatních plynových zaměření a tepelných rozvodů. Od roku 1998 začala převažovat výstavba kanalizací, ČOV a vodovodů.

Společnost postupně rozšířila svoji činnost v oboru inženýrského a pozemního stavitelství a technického vybavení budov. Filozofií společnosti je zajištění a poskytnutí kompletních služeb nejen pro drobné investory, obce, ale i velké podniky. Snahou vedení společnosti je udržení, zvyšování a rozšíření kvalifikace odborných zaměstnanců.

Jsme členy odborných sdružení, Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů ASPP, Českomoravského sdružení pro zemní plyn. Jsme smluvním partnerem společnosti GasNet a GasNet Služby.

Firma v současnosti zaměstnává zhruba 60–80 pracovníků v různých profesích, kteří mají dlouhodobé zkušenosti v této oblasti.

Poptávka

Reference

Certifikace

Jsme držiteli certifikátů ISO 9001, ISO 14001, CSN OHAS 18001GAS s.r.o. pro výkon činností v plynárenství.

GAS certifikovaná organizace
certifikace Ověřená firma

Členství

aspp-členství
ČMSZP-členství

Partneři

gasnet-člen-innogy
Restaurace Penzion GrilTour Protivanov

Máte zájem o naše služby?

Neváhejte a kontaktujte některého z našich zkušených odborníků. Také můžete využít náš kontaktní formulář.

Kontakt
Kontaktní formulář