Projekce

V projekční kanceláři nabízíme našim zákazníkům individuální přístup, partnerství a podporu během náročného procesu výstavby.
Svou projekční a inženýrskou činností zabezpečujeme práce ve všech fázích výstavby – od počátečního záměru investora, výběru vhodné lokality, přes studii a projektovou dokumentaci, stavební povolení, až po skutečnou realizaci.

Naše kancelář zajišťuje činnost:

Projektovou

 • Pozemní stavby (novostavby, rekonstrukce, modernizace)
 • Zaměření pozemků
 • Dokumentace pro územní rozhodnutí
 • Dokumentace pro stavební povolení
 • Dokumentace pro provádění stavby
 • Inženýrské sítě
 • Pozemkové úpravy

Inženýrskou

 • Komplexní provoz kanalizací a čistíren odpadních vod
 • Projednání dokumentace
 • Vyřízení územního rozhodnutí
 • Vyřízení stavebního povolení
 • Technický dozor investora
 • Výběrové řízení na dodavatele stavby