Naše společnost byla založena na podzim roku 1991 a vlastní činnost zahájila na jaře roku 1992. Činnost společnosti byla orientována na výstavbu inženýrských sítí. V letech 1992-1998 byla nosným programem výstavba plynovodů a ostatních plynových zaměření a tepelných rozvodů. Od roku 1998 začala převažovat výstavba kanalizací, ČOV a vodovodů.

Společnost postupně rozšířila svoji činnost v oboru inženýrského a pozemního stavitelství a technického vybavení budov. Filozofií společnosti je zajištění a poskytnutí kompletních služeb nejen pro drobné investory, obce, ale i velké podniky. Snahou vedení společnosti je udržení, zvyšování a rozšíření kvalifikace odborných zaměstnanců.

Jsme členy odborných sdružení, Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů ASPP, Českomoravského sdružení pro zemní plyn. Jsme smluvním partnerem společnosti GasNet a GasNet Služby.

Firma v současnosti zaměstnává zhruba 60–80 pracovníků v různých profesích, kteří mají dlouhodobé zkušenosti v této oblasti.