Způsobilost lektora pro odborné plynárenské vzdělávání
Autorizovaný technik
DIPLOM
ISO 17065:2013
Značka kvality certifikované organizace
Oprávnění
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Oprávnění
Příloha k oprávnění
Osvědčení o registraci