PLYN

Provádíme výstavbu, přeložky a rekonstrukce VTL, STL, NTL plynovodů, regulačních stanic a regulačních zařízení. Vykonáváme měření, revize, zkoušky a kontroly na plynovodech.

VODOVODY A KANALIZACE

Provádíme výstavbu, rekonstrukce a opravy vodovodů, kanalizací, tlakových kanalizací a vodovodních i kanalizačních přípojek.

PROVOZ VODOVODŮ

Provozujeme vodovody a kanalizace včetně ČOV ve více než 12 obcích Drahanské vrchoviny. Našim základním posláním je péče o životní prostředí a dodávka kvalitní pitné vody pro všechny naše odběratele.

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Provádíme výstavbu a rekonstrukce parovodů a horkovodů.

PROJEKCE

Cílem projekční kanceláře je poskytovat projekční činnost ve výstavbě jak pro rodiny, které přemýšlí o výstavbě rodinného domu, tak i pro obce či právnické osoby.

MECHANIZACE A DOPRAVA

Společnost vlastní kompletní dopravu, mechanizaci a hutnící prostředky nezbytné pro vlastní činnost.