Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Velkoobchod
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
Pronájem a půjčování věcí movitých
Realitní činnost
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Montáž měřidel